Everness

Vallási dimenziók az Everness fesztiválon

Az Everness-kutatásban a kutatócsoportunk évek óta hatékonyan együttműködik a fesztivál szervezőivel. A rendezvény illeszkedik a nemzetközi vallási-életmód fesztiválok sorába, így az itt elindított kutatómunkával olyan eredményeket tudunk elérni, amelyek a nemzetközi tudományosságban számottevőek.

Az első két évben alapvetően két módszertani eljárást alkalmaztunk: a kvanitatív kérdőíves felmérést és a résztvevői megfigyelést. A vizsgálatok során többféle kérdésblokkot alkalmaztunk a hagyományos demográfiai, marketing és vallási kérdéseken kívül.  Elsőként a Bellah-féle „civil-vallás” adaptált koncepcióját, a második és harmadik alkalommal Hartmut Zinser berlini ezoterika kutatását vettük alapul, majd ezt követően a fesztivál liminális terére vonatkozó elképzeléseinket teszteltük. Az utóbbi időszakban a Santino-féle néprajzi-antropológiai a rituális-karneváli tengelyt, valamint a megjelenő programkínálatban megjelenő trendeket vizsgáljuk. Az utóbbi években a kutatásba a kvalitatív interjúzást is belevettük, terveink szerint pedig mindezt memetikai módszertannal egészítjük ki.

A kutatás alapvető célja, hogy megállapítsa azokat a trendeket, amelyek a hazai bricolage-vallásosságban jelen vannak az utóbbi években, ezeket összevessük a nemzetközi eredményekkel, és olyan koncepciót vázoljunk fel, amely a privát vallásosság lényegi konstrukcióját képes vizsgálni és újabb eredményeket adni.

Kutatásvezető: Szilárdi Réka

Közreműködő kutatók: Paizs Melinda Adrienn, Heidl Sára, Barcsa Krisztina

Eddig megjelent publikációk:

Heidl Sára: Vallási dimenziók az Everness Fesztivál résztvevőinek körében. In: Szilárdi Réka (szerk.): Vallásdömping. Ezoterika, spiritualitás és New Age az alkalmazott valláskutatás perspektívájából. Szeged, 2018. 

Szilárdi Réka – Heidl Sára: Fesztiválvallás 2.0. In: Szilárdi Réka (szerk.): Vallásdömping. Ezoterika, spiritualitás és New Age az alkalmazott valláskutatás perspektívájából. Szeged, 2018.

Heidl, Sára Eszter: Fesztiválvallás. Kvantitatív felmérések egy ezoterikus fesztiválon (absztrakt). In: Kristóf Luca, Megyesi Boldizsár (ed.): A szociológia egy sikeres évszázad előtt?: A Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének konferenciája 2020. október 8-9. Absztraktok. Budapest, Magyarország: Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2020.

Heidl Sára, Szilárdi Réka: Privát vallásosság, spirituális közösség. Az Everness Fesztivál résztvevőinek vallási/spirituális vizsgálata. In: erdélyi Társadalom, XX./1. 2022.