Projects


Everness

Kutatócsoportunkkal 2016 óta reprezentatív, kvanititatív- (kérdőívek), kvalitatív (interjúk) vizsgálatot és résztvevői megfigyelést végzünk az Everness fesztiválon. A kérdések a megkérdezett résztvevők vallási hátterét, vallási elképzeléseit, asszociációit térképezi fel, ezáltal a magyarországi patchwork/bricolage vallásosságról nyerünk szélesebb körű információkat, a kapott adatok alapján pedig olyan teoretikus kontextusokat modellezünk, amelyek a nemzetközi szakirodalomban is megjelennek az újfajta spiritualitáshoz kötődően. 

Kutatásvezető: Dr. Szilárdi Réka

Résztvevő kutatók: Barcsa Krisztina, Paizs Melina Adrienn, Fülöp Tiffany, Márki Krisztina, Heidl Sára, Mészáros Mihály, Csanády László, Kalmár Ákos, Wolfgang A. Grabow, Jakócs Gergely

Jehova tanúi Magyarországon

A magyarországi Jehova Tanúi Egyház körében végzett átfogó kutatás: kérdőíves lekérdezés a tagok körében, életút interjú elkötelezett tagokkal, sajtónyilvánosság vizsgálata, az egyház projektjei. 

Kutatásvezető: Máté-Tóth András

Résztvevő kutatók: Nemes Márk, Paizs Melinda Adrienn

Vallási dalok spiritualitása

Keresztény könnyűzenei szövegek kvalitatív vizsgálata során arra a kérdésre keressük a választ, hogy a spiritualitás ezen szövegei mennyiben tárnak fel változást a spiritualitás mikéntjében. 

Kutatásvezető: Povedák Kinga 

Reziliencia és vallás

Pszichológiai reziliencia elméletek értelmezése, a közösség, szociális identitás, empowerment és megélt vallásosság keresztmetszetében. A vallási hagyományok, rituálék, hitbéli meggyőződések rezilienciára gyakorolt hatásainak tetten érhetőségének vizsgálata. 

Kutatásvezető: Figus-Illinyi Rita

Résztvevő kutatók: Máté-Tóth András

Történelmi emlékezet pravoszláv szövegekben

A KKE térség pravoszláv egyházainak történelmi emlékezete interdiszciplináris megközelítéssel, kvalitatív módszerrel, ATLAS.ti kvalitatív szövegelemző szoftver használatával valósul meg.  A kutatás arra a kérdésre keresi a választ, hogy a magas rangú egyházi vezetők orosz nyelven elhangzott beszédeinek a hivatalos egyházi oldalon fellelhető szöveges átiratai milyen történelmi emlékezetet tartalmaznak.  

Vizsgáltra kijelölt országok: Észtország, Lettország, Litvánia, Fehéroroszország, Ukrajna, Moldova

Kutatásvezető: Wimmer Krisztina

Sebzett kollektív identitás vizsgálata

A Századvég Alapítvánnyal és a TÁRKI Társadalomkutási Intézettel együttműködésben vizsgáljuk a társadalmi traumatizáltság mértékét és az arra ható tényezőket Magyarországon és Európa-szerte. 

Kutatásvezető: Máté-Tóth András
Résztvevő kutatók: Balassa Bernadett, Gyorgyovich Miklós, Kollár Dávid, László Tamás

Vallás - Régió - GIS

Adatbázisokat, adatvizualizációkat és megjelent publikációkat tartalmaz ez az oldal Magyarország és Európa vallási felekezeteivel és témaköreivel kapcsoaltban. 

Kutatásvezető: Csikós Nándor

Résztvevő kutató: Máté-Tóth András