Publications&Reports

Aktuális publikációk

MTMT 

Könyvek

Hegemóniák szorításában

A kötetbe foglalt írásokat két forrásból gyűjtöttük. Egyrészt kutatócsoportunk 2020-ban nemzetközi konferenciát szervezett. Az előadókat a köztesség, trauma és vallás által kijelölhető megközelítés alapján kértük fel. A kötetbe az előadásaik tematikájával nagy átfedésben lévő tanulmányaikat vettük fel. A nevezett konferencián előadtak még kutatócsoportunk tagjai közül Máté-Tóth András, Szilárdi Réka és Gyöngyösi Csilla. Elhangzott előadásaik alapján készült tanulmányaik szerepelnek a jelen kötetben. A másik forrás azon szerzők tanulmányai, akik e sajátos témában kulcsfontosságú szakcikkeket publikáltak, amelyek ismerete elengedhetetlen a régió értelmezése szempontjából. Többek között: Manuela Boatcă, Maria Mälksoo, Peter Sztompka, Detlef Pollack

Szerkesztette: Máté-Tóth András és Povedák Kinga

Akadémiai Kiadó 2023 - előkészületben

Freiheit und Populismus

Ostmitteleuropa rückte nach dem Fall des Kommunismus in den Vordergrund der wirtschaftlichen und politischen Interessen. Die früheren Ostblockstaaten versuchten ihre Unabhängigkeit zu verifizieren, viele neuen Staaten entstanden, Europa wurde bunter, damit auch komplizierter. Die Zweiteilung Europas ist seit 30 Jahren vorüber, aber das brachte keine Homogenität des Kontinents mit sich, sondern vielmehr eine Vielfalt und eine beachtliche Menge von ungelösten historischen Fragen auf die Tagesordnung. Was sind die wichtigsten Charakteristiken dieser Region, wie sind sie zu verstehen und was sind die Konsequenzen davon? Diese Fragen bewegen heutzutage viele Verantwortliche in Europa. Dieses Buch versucht eine Antwort auf diese Fragen zu geben, und zwar aufgrund der Autopoiese der Gesellschaften der Region und durch die Konzentration auf die Transformationen des Religiösen. 

Vallásnézet
A kelet-közép-európai átmenet vallástudományi értelmezése

"A „vallásnézet” sokakat emlékeztethet a „világnézet” kifejezésre, amely egy bizonyos ideológiának elkötelezett gondolkodást jelentett. A vallásnézet, amint a vallástudomány is, ezzel éppen ellenkezõleg olyan tudományt jelöl, amely különbözõ elméletek alapján alkotja meg a vallás fogalmát, és elemzi a társadalom és a kultúra különbözõ területeit. Ebben a könyvben a kelet-közép-európai régió vallástudományi megközelítésérõl lesz szó négy elméleti alapállás mentén. Célom az volt, hogy a régió legfõbb jellegzetességeinek megfelelõ elméleteket találjak, kiváltképpen az átmenetnek, amellyel a régió társadalmi folyamatai nem csak néhány évtized óta elsõdlegesen jellemezhetõk. "