Publications&Reports

Reports

Beszámoló 2019

Kutatócsoportunk első félévében a kelet-közép-európai régió vallási változásait értelmező elméletekkel foglalkoztunk. Célunk az volt, hogy a sebzett kollektív identitás elméletét a csoport tagjai mélyebben megismerjék, amit Máté-Tóth András mutatott be. Ennek a félévnek az egyik kiemelkedő eredménye volt a Babeş-Bolyai Egyetemmel és a Kolozsvári Valláskutató Intézettel közösen szervezett nemzetközi konferencia, ahol megvitattuk az elmélet különböző diszciplináris megközelítéseit. További lépésként ehhez illő elméleteket elemeztünk. Az egyik ilyen elmélet a bordeline személyiség jellegzetességeinek társadalmi dimenzióba való transzformálása volt, amelyről workshopot rendeztünk a Szegedi Tudományegyetemről pszichiáter kutató bevonásával. Ennek alapján megkezdtük egy társadalomkutatásban alkalmazható modell kidolgozását a kollektív borderline szindróma kutatására. A másik pedig a társadalmi reprezentációs elmélet, amelyet Szilárdi Réka ismertetett a csoport számára. Erről a következő évben tartunk intenzív worshopot a Pécsi Egyetem szakembereinek bevonásával. Az első félév együttműködései révén a csoport kutatói kidolgozták saját, korábbi kutatásaik összehangolását a csoport kutatási célkitűzéseivel.

Report of 2019 - English version

The MTA-SZTE Convivence Religious Pluralism Research Group’s first semester was about collecting and interpreting theories about religious transformations in the CEE (Central and Eastern Europe) region. Our main concern was about getting to understand in a more comprehensive way the theory of ‘wounded collective identities’, which was presented by its author, András Máté-Tóth. The main achievement of the semester regarding this theory was organising an international conference in Cluj-Napoca, Romania in collaboration with Babeş-Bolyai University and The Institute of Religious Research to discuss the theory from several disciplinary approaches. In addition to this, we discussed and interpreted other theories related to this main theoretical approach. One of them was organising a workshop about and discussing in a deeper way the borderline personality disorder with an expert in psychology of self and clinical psychology and, moreover, whether this psychological theory of a personality disorder could have been applicable in a wider context, such as in terms of social psychology, sociology, religious studies, etc. In conclusion to that we started to develop a model of collective borderline syndrome and its fields of application. In addition to that, Réka Szilárdi’s expounded for the group the theory of social representation, which will be discussed in a broader way in a workshop with experts of University of Pécs.

In conclusion to our work in the first semester, the researchers of the group started to develop their own approach to the initial theory of wounded collective identity.

Publications

Vallásnézet
A kelet-közép-európai átmenet vallástudományi értelmezése

"A „vallásnézet” sokakat emlékeztethet a „világnézet” kifejezésre, amely egy bizonyos ideológiának elkötelezett gondolkodást jelentett. A vallásnézet, amint a vallástudomány is, ezzel éppen ellenkezõleg olyan tudományt jelöl, amely különbözõ elméletek alapján alkotja meg a vallás fogalmát, és elemzi a társadalom és a kultúra különbözõ területeit. Ebben a könyvben a kelet-közép-európai régió vallástudományi megközelítésérõl lesz szó négy elméleti alapállás mentén. Célom az volt, hogy a régió legfõbb jellegzetességeinek megfelelõ elméleteket találjak, kiváltképpen az átmenetnek, amellyel a régió társadalmi folyamatai nem csak néhány évtized óta elsõdlegesen jellemezhetõk. "

Freiheit und Populismus

Ostmitteleuropa rückte nach dem Fall des Kommunismus in den Vordergrund der wirtschaftlichen und politischen Interessen. Die früheren Ostblockstaaten versuchten ihre Unabhängigkeit zu verifizieren, viele neuen Staaten entstanden, Europa wurde bunter, damit auch komplizierter. Die Zweiteilung Europas ist seit 30 Jahren vorüber, aber das brachte keine Homogenität des Kontinents mit sich, sondern vielmehr eine Vielfalt und eine beachtliche Menge von ungelösten historischen Fragen auf die Tagesordnung. Was sind die wichtigsten Charakteristiken dieser Region, wie sind sie zu verstehen und was sind die Konsequenzen davon? Diese Fragen bewegen heutzutage viele Verantwortliche in Europa. Dieses Buch versucht eine Antwort auf diese Fragen zu geben, und zwar aufgrund der Autopoiese der Gesellschaften der Region und durch die Konzentration auf die Transformationen des Religiösen.